Vragen over thuiszorg

Alle thuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of door uw zorgverzekeraar. Wel betaalt u voor ieder uur geleverde zorg een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administarie Kantoor (CAK) in Den Haag. Het CAK stuurt u iedere 4 weken een factuur voor de betaling van de eigen bijdrage. Wilt u op voorhand weten wat uw eigen bijdrage is, dan kunt u contact opnemen met het CAK op telefoonnummer: 0800-1925. Voor het aanvragen van thuiszorg hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan direct zorg leveren en wij handelen de financiën af met de gemeente of de zorgverzekeraar. Wij hebben vaste overeenkomsten met beide instanties. Dat is wel zo gemakkelijk. Wanneer u zonder indicatie of naast uw indicatie zorg wilt, kunt u particuliere zorg aanvragen. U moet dit wel zelf betalen.

Nee, Avicen kent geen wachtlijsten. Wij kunnen direct zorg leveren.

Het zorgkantoor is de schakel tussen uw zorgverkeraar en de thuiszorginstelling. Alle langdurige thuiszorgaanvragen die worden gedaan door de patiënt, worden door hun afgehandeld met de zorgverzekeraar. Het zorgkantoor sluit overeenkomsten af met thuiszorginstellingen volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Wlz wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren. Zorgkantoren werken voor alle zorgverzekeraars in Nederland en hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor voor mensen die met ‘volledig pakket thuis’ (vpt) thuis zorg krijgen. Ook als u voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) kiest, krijgt u dit van het zorgkantoor.

De patiënt heeft geen direct contact met het zorgkantoor, dat heeft de zorginstelling. De patiënt hoeft alleen zorg aan te vragen bij Avicen. Wij handelen het verder af met de betreffende instanties, zoals het zorgkantoor en de verzekeraar.

Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. De volgende drie instanties bepalen uw indicatie:

-Voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt door Avicen een indicatie afgegeven. Gebaseerd op de indicatie kunnen wij de zorg direct starten.

-Bij langdurige zorg kijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of u recht heeft op Wet langdurige zorg (Wlz)-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast.

-Voor Huishoudelijke verzorging en begeleiding (WMO-zorg) evalueert de gemeente uw thuissituatie en stelt een indicatie voor uw zorgbehoefte.

Voor het aanvragen van thuiszorg hoeft u geen contact met de bovenstaande instanties op te nemen maar met Avicen. Wij handelen uw zorgaanvraag af met de desbetreffende instantie. Wij hebben vaste overeenkomsten met alle instanties. Dat is wel zo gemakkelijk.

Na het besluit om voor u een indicatie af te geven, kunt u kiezen om een Persoonsgebonden budget (Pgb) aan te vragen. Met een Pgb kunt u zelf de zorg organiseren. Het zorgkantoor vergoedt dan de rekening van de zorginstelling.

Voor spoedeisende zaken zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. U hoeft in dat geval alleen maar contact met Avicen op te nemen. Wij leveren u meteen zorg en wij handelen de financiën direct af met uw zorgverzekeraar.

Iedereen in Nederland heeft recht op thuiszorg. Als u zelf bepaalde handelingen niet meer kunt of u heeft verpleegkundige hulp nodig, kunt u een beroep doen op thuiszorg. Iedereen kan zelf thuiszorg aanvragen. U hoeft voor de aanvraag alleen maar contact met Avicen op te nemen. Wij vragen voor u de zorg aan en declareren bij de gemeente of de zorgverzekeraar. We hebben vaste overeenkomsten met beide instanties. Wij kunnen met onmiddelijke ingang de zorg bij u starten.

Wij stemmen de zorg af op uw wensen.

Het gaat erom dat u een goede solide relatie opbouwt met de zorgverlener, zodat hij of zij u, uw gewoonten en levenspatronen goed leert kennen. Wij streven er daarom naar om altijd een vaste medewerker naar u toe te sturen. Soms kan het zijn dat uw vaste zorgverlener afwezig is. U krijgt dan wel vervanging.

Voor verpleging en verzorging (vergoed door uw zorgverzekeraar) stelt Avicen vast hoeveel uur zorg u ontvangt. Bij huishoudelijke verzorging, begeleiding (WMO-zorg) stelt de gemeente vast hoeveel uren zorg u ontvangt.