Vragen over huishoudelijke hulp

De overheid heeft bepaald dat u voor huishoudelijke hulp een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren verleende zorg en wordt berekend door het overheidsorgaan: Centraal Administratiekantoor (CAK) in Den Haag. U ontvangt van hun iedere 4 weken een factuur voor de betaling van de eigen bijdrage. Voor extra informatie over de berekening van het CAK kunt contact opnemen met Avicen of het CAK. Het CAK is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur op het gratis telefoonnummer: 0800-1925.

De Gemeente Amsterdam biedt cliënten de mogelijkheid om goedkoop (extra) Huishoudelijke hulp in te kopen. Het betreft een Huishoudelijke hulp toelage (HHT). Voor een bedrag van € 5,-/uur kunt u Huishoudelijke hulp bij ons inkopen. Het resterende bedrag voor deze zorg wordt aan ons vergoed door de gemeente.

Wij streven er naar om u de beste zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u niet geheel tevreden bent. In dat geval kunt u het beste de zorgverlener aanspreken. Hij of zij kan dan, in overleg met u, de zorg beter afstemmen op uw wensen.

Komt u er samen niet uit of voldoet de zorg nog steeds niet aan uw wensen dan is er de mogelijkheid contact op te nemen met zijn of haar leidingegevende. Meestal komt men dan wel tot een oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kan de leidinggevende u informeren over de klachtenprocedure. Voor deze procedure heeft Avicen een klachtenfunctionaris aangesteld.

Over het algemeen moet er 8 weken voor het aflopen van de zorg een herindicatie aangevraagd worden.

Wij helpen u graag. U kunt bellen naar 020 506 24 00 of u kunt het aanvraagformulier invullen bij: 'zorg aanvragen'

De gemeente is verantwoordelijk voor de indicatie voor huishoudelijke hulp. Als u het niet eens bent met de indicatie kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Als u wilt kunnen wij u daarbij helpen.

Nee, Avicen kent geen wachtlijst. Zodra de zorgaanvraag bij ons binnen is kan meteen zorg worden verleend.

Wij kunnen huishoudelijke hulp voor u aanvragen. U hoeft dan alleen contact met Avicen op te nemen. De hulp wordt gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit wordt geregeld door uw gemeente. Zij bepalen of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, in welke vorm en hoeveel zorg u ontvangt. Dit heet een indicatie. Als een indicatie wordt afgegeven, vergoedt de gemeente de kosten. Wel moet u een eigen bijdrage betalen voor thuiszorg. Wanneer u zonder indicatie of naast uw indicatie zorg wilt, kunt u particuliere zorg aanvragen. U moet dit wel zelf betalen.

U kunt de hulp een sleutel meegeven. Hij of zij houdt de sleutel in zijn/haar bezit totdat de zorg is afgelopen. Hiervoor kunt u de sleutelverklaring, die in uw zorgmap zit, invullen. Het is ook mogelijk een sleutelkastje te plaatsen. Dit kunt u aanvragen via de huisarts, verzorging of verpleging of via het hulpmiddelencentrum Vegro.

Avicen is verzekerd voor schade veroorzaakt door onze medewerker. U betaalt per schadebedrag wel een eigen risico van € 50,-. U kunt hierover contact opnemen met de medewerkers op kantoor.

U krijgt altijd vervanging als uw vaste medewerker afwezig is.

Als u voor korte of langere tijd afwezig bent, verzoeken wij u dat van te voren aan ons door te geven. Wanneer u 24 uur van te voren afzegt brengen wij geen kosten in rekening.

Ja, wanneer u niet beschikt over een indicatie kunt particuliere zorg aanvragen.